WindowTalk 6

Schaarste / Scarcity


Jean-Philippe Paumier

Deze site-specific-etalage installatie bestaat uit een verzameling van vuurstenen (silex), die gedeeltelijk bedekt zijn met een ontvlambare coating op basis van fosfor. Deze coating is gemaakt van het fijngemalen poeder van luciferskopjes.

Door deze specifieke coating op de stenen aan te brengen, wordt de brandbaarheidsfunctie opgeroepen en benadrukt.

Zo ontstaan er vervaardigde voorwerpen met een licht gekleurd puntje, die potentieel in staat zijn om hun ouderwetse, nu anachronistische functie te vervullen. De museaal-achtige opstelling nodigt de kijker uit om ze -los van hun gebruikswaarde- te waarderen voor hun minimalistisch ruwe schoonheid en hun symbolische gehalte en ze als kunstwerken te ervaren en hun schaarste te erkennen.

Schaarste is een belangrijk economisch begrip: het is een eigenschap van goederen die beschikbaar, maar niet gratis zijn. Wat schaars is, niet per se zeldzaam: een goed is zeldzaam als het weinig voorkomt. Waar dit project naar streeft is om het idee van schaarste tot een nieuwe esthetica te verheffen: kan men de conceptuele schaarste als paradigma aannemen om de kunstwaarde te bepalen?

Het uitgangspunt van dit project is een zoektocht geweest -in de vorm van lange natuur-wandelingen-naar deze bijzondere stenen.

Vuurstenen zijn vrij harde stenen die van oudsher door de mens werden verzameld en gebruikt vanwege hun bijzondere fysieke eigenschappen. Het gesteente wordt vuursteen genoemd, omdat er een juiste slag met een stuk vuursteen op een stuk ijzer of pyriet vonken kunnen worden gemaakt (en uiteindelijk vuur).  

In Nederland komen vuurstenen voor als zwerfstenen. Ze werden lang geleden op natuurlijke wijze vervoerd en afgezet door ijs of water. Ze zijn dus geen inheemse stenensoort en daarom zijn ze relatief zeldzaam. Het uitgangspunt van dit project is een zoektocht geweest -in de vorm van lange natuurwandelingen- naar deze bijzondere stenen. Door het oerproces van zoeken en rapen of zelfs opgraven, ontstond er een bepaalde rust en concentratie, een gerichte aandacht voor het mineraal. Zo werden alle tentoongestelde stenen de afgelopen maanden uit de grond gehaald, uitgekozen en bewerkt, en ze dragen daarom allemaal hun eigen geschiedenis met zich mee. Wat deze expositie laat zien is het momentopname van dit proces.