WindowTalk 11

Wie Schön ist die Natur

Peer Veneman

Peer Veneman is beeldhouwer, schilder, tekenaar graficus en assemblagekunstenaar. Hij volgde de Academie voor Beeldende Kunsten Sint-Joost in Breda en maakt vooral driedimensionaal werk.

Peer Veneman | Wie Schön ist die Natur | WindowTalk #11 | Photo by Joost van Ophem

Vanaf de jaren 80 maakt hij kleurrijke beelden van hout, die niet figuratief, maar ook niet abstract zijn. Later ging hij ook beelden in brons maken. In 1999 maakte hij zeven beelden die de evenzovele hoofdzonden voorstellen: woede, vraatzucht, wellust, jaloezie, luiheid, hovaardij en gierigheid.

Tien jaar later maakte Veneman een serie van de zeven deugden. Vooral in religieuze kunst komt dit thema vaak terug en is bedoeld als instructie voor de gelovigen. Naar eigen zeggen vraagt niemand naar het waarom wanneer de maker een landschap schildert, een stilleven of portret. Maar bij deugden wel. Een allegorische voorstelling van Breughel over de hoofdzonden zetten hem aan het denken. Nu is het niet de vorm die leidt tot een zelfstandig object, maar het verhaal. Voor Veneman gaat het in de beeldhouwkunst altijd om het beeld. Hij gelooft in de kracht van het beeld.

www.peerveneman.com